Xác định độ dốc mái

XÁC ĐỊNH ĐỘ DỐC MÁI

Độ dốc mái là góc tạo bởi mặt phẳng mái và mặt đất, được tính bằng tỉ lệ giữa hình chiếu theo phương đứng của thanh rui và hình chiếu dài (hình chiếu theo phương ngang) của nó.

Độ dốc mái phụ thuộc vào chiều dài mái cũng như nhiều yếu tố khác như tốc độ gió, hướng gió, lượng mưa (thời tiết khí hậu) của vùng thi công. Vì vậy không có một công thức chung nào để tính độ dốc mái, nó thuần túy phụ thuộc vào kinh nghiệm. Chính vì vậy, TNC Sài gòn đề nghị tăng độ nghiêng của mái cũng như độ chồng mí của các hàng ngói màu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro mái bị dột.

  • Khi độ dốc mái từ 17° đến 22° thì khoảng cách mè là 320mm và độ chồng mí là 100mm (tuy nhiên không nên áp dụng)
  • Khi độ dốc mái từ 22° đến 27° thì khoảng cách mè là 330mm và độ chồng mí là 90mm
  • Khi độ dốc mái từ 27° đến 31° thì khoàng cách mè là 343mm và độ chồng mí là 76mm

TNC Sài Gòn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra khi áp dụng độ dốc mái, độ chồng mí không theo các hướng dẫn của tài liệu này.

Cành báo hàng giả, hàng nhái

TNC SAI GON ONE MEMBER LIMITED COMPANY

Head office: 29/8 Nguyen Van Thu St., Dis. 1, Hochiminh city

Office: 27.12 Landmark 4 Tower- Vinhomes Central Park- 720A dien Binh Phu St., Ward 22,Binh Thanh Dist., HCM city

Factory: 79, village No.2, Long Khe, Can Duoc, Long An

Tel: +028 710 997 88

0746142